Sex skjutna i Washington

En man är död och flera andra skadades i skjutingen.