Personbil sprängd i explosion

Bombskyddet är på plats