Johan Forssell (M): Regeringen har inte kommit med tillräckligt

Moderaterna ställer krav på regeringen för fortsatta samtal kring lösningarna på gängvåldet.