Kallt för gamla när Motala måste spara

Värmen sänks med tre grader på äldreboendena och den varma kvällsmaten kan dras in.