Försöker tända en joint på flyget

Det går inte så bra