Sverige kan utvisa till Syrien

Migrationsverket ser över möjligheten att utvisa asylsökanden från Syrien