Satirprogrammet Svenska nyheter fälls i Granskningsnämnden

Satirprogrammet Svenska nyheter fälls i Granskningsnämnden.