Här säger drottningen det vågade

Reaktionerna på uttalandet är blandade