Hatet mot shamanen efter hälsningen

Kärleksfulla Instagram-hälsningen är kontroversiell