DSK Rune om kärleken

Rune berättar för Munir om när han träffade sin fru.