Dödsfall kopplas till E-cigaretter

18:e dödsfallet bekräftas i Alabama