13 unga räddade från uppfostringsresor

UD hjälpte flera till Sverige