Flerpack av frukt och grönsaker leder till jättesvinn

Uppskattningsvis 80 procent av det som slängs är packade i olika former av flerpack.