Buffalos svenskar fortsätter briljera

Dahlin, Johansson och Olofsson fortsätter leverera för Sabres