Wolfgang Hansson: ”En ny front har öppnats”

Utrikeskommentatorn om de Turkiska trupperna i Syrien