Fem tecken på att din tinderträff är en bedragare

Så känner du igen en tinderbedragare.