Per Mårts försvarar OS-uttagningarna

Per Mårts försvarar OS-uttagningarna