Lena Mellin: ”Politiken har varit helt definierad av höger och vänster”

Inrikeskolumnisten om formkurvan på partiledarna