SKL-ordföranden: "Besvikelsen är stor från höger till vänster"

Anders Knape (M), ordförande i Sveriges kommuner och landsting, beskriver besvikelsen över hur den ekonomiska situationen ser ut de kommande åren.