Sjukhuskrisen kan få juridiska följder

30 000 engångsartiklar saknas. Nu riskerar företaget Apotekstjänst att kunna hamna inför rätta.