En död efter trafikolycka

Inträffade på väg 73 mellan Farsta och Larsboda