”Det här är revolutionen”

Tusentals personer demonstrerar i protest mot den ekonomiska situationen i Libanon.