Wolfgang Hansson: ”Ett väldigt stort bakslag”

Aftonbladets Wolfgang Hansson om läget i Brexit