Arbetsskadad av rollen som Anette i ”Solsidan”

Malin Cederbladh: ”Kräver mycket massage”