Svart ovädersnatt — sen dyker jättetornadon upp

Superfenomenet fångades på film