”Det är nödvändigt att Preem bygger ut”

Vi besöker Preemraff i Lysekil inför beslut om Preems ansökan av planerad utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. För och emot bland politiker och invånare i Lysekil. Jan-Olof Johansson, kommunalråd (S) i Lysekil.