Frågan som ställer produktionschefen på Preemraff

Vi besöker Preemraff i Lysekil inför beslut om Preems ansökan av planerad utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Sofia Lagerkvist, produktionschef på Preemraff.