Fler anmälningar mot gruppboenden

Bristande omsorg från personalen vanligast