”Försökt att acceptera hur läget ser ut”

Charlotte Kalla inför kommande säsong