Därför behövs Internationella Flickdagen

Plan International vill belysa flickors utsatta situation i världen.