Kraftig villabrand rasar

Lågor slår genom taket på huset