Journalist upplyste om ebola — mördades

Attackerad i sitt hem i Kongo-Kinshasa