USA har börjat lämna Parisavtalet

Tagit det första formella steget