”Ville vara en av domarna och inte en av spelarna”

Aftnbladets reporter Petter Larsson om den legendariska domaren John Bercow som nu avgått