Karolinska varslar 600 tjänster

250 läkare och 350 undersköterskor drabbas av varslet