Företaget erbjuder begravning — för levande

Vill förebygga självmord med hjälp av massbegravningar