Ännu inga behandlingar med donerade embryon

Fortfarande oklarheter kring etiken