Hundratusentals flyr dödliga vattenmassor

Över 60 personer har omkommit i översvämningar i östra Afrika