Föreningslokal evakuerad i Malmö

Luftvägsbesvär - stark och stickande lukt