"Jag höll Helge Fossmo om ryggen"

Patrik Waldau pratar ut om Knutbydramat.