”Flest guldbollar kommer jag nog inte få”

Simon Bank och Andreas Bardell träffar Victor Nilsson Lindelöf