Skrämmer fartdårar
– med brutala filmen

Se det uppmärksammade sättet att öka säkerheten i trafiken – Filmen en stor snackis bland svenska poliser