Kritiken: ”Torskarna får härja fritt”

Grundarna av kvinnorättsorganisationen Talita, Anna Sander och Josephine Appelquist, om att prostitutionsgruppen hos polisen läggs ner