Våldsdåden eskalerar i Malmö

Här är några av de sprängningar och skjutningar som skett i staden de senaste veckorna