Lasse, 63, sålde sin leksak för 60 000 kronor

60 år efter att den grävdes upp väljer Riksantikvarieämbetet att köpa ut Lasses fynd.