Cancersjuke programledaren rörd till tårar

Se när den cancersjuke Jepardy-programledaren blir rörd till tårar.