Wolfgang Hansson: Många talar om det som sista striden

Aftonbladets reporter Wolfgang Hansson och fotograf Jerker Ivarsson är på plats i Hongkong.