Jagar bilen efter att ha glömt handbromsen

Märker inte att bilen rullar iväg