"Det var ett inferno"

Ögonvittne berättar om den kraftfulla bussbranden i Mölndal