Publicerad:

Flyktingbåt förliste: Här räddas ett hundratal från att drunkna

Ett fartyg med flyktingar förliste cirka en sjömil utanför den italienska ön Lampedusa – här kämpar kustbevakningen med att få upp de panikslagna människorna ur vattnet

Publicerad: